PERSONDATA:

Når du er medlem af Glamsbjerg Motion, har vi følgende oplysninger registreret:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato og år
  • Mailadresse

Oplysningerne anvendes til

  • Medlemsregister,
  • Kontingentopkrævninger,
  • Meddelelser om fællesarrangementer med klubben, f.eks. spiseaften, egne løb mv.
  • Informationer, hvis du har meldt dig som hjælper ved arrangementer i klubben.
  • Medlemsstatistikker til idrætsorganisationer (DGI og DAF) og kommunen, der baserer sig på alder og køn – i anonym form.

 

Ved tillidshverv i klubben; løbe trænere og bestyrelse, hvor det kan være nødvendigt at få oplyst fuldt cpr.nr. og videregivelse af andre personoplysninger, vil vejledning om anvendelsesformålet og håndtering af oplysningerne blive oplyst særskilt.

Ved ophør af medlemskab opbevares dine oplysninger i maksimalt 3 regnskabsår.

Dine oplysninger anvendes af klubbens bestyrelse og er ikke tilgængelige for andre personer, heller ikke andre medlemmer af klubben.

                                                                   Bestyrelsen for Glamsbjerg Motion

 

Glamsbjerg Motion

Krengerupvej 50
5620 Glamsbjerg
info@glamsbjergmotion.dk

 

 

 

 

daf